W WAKACJE ZALEW BĘDZIE NIECZYNNY? |

WAŻNE:

               * EMISJA PROGRAMU MASTER TV * 28 czerwca godz. 20:00  *  Powtórki non stop 29 – 30 czerwca  *

W WAKACJE ZALEW BĘDZIE NIECZYNNY? Wiadomości

Burmistrz Piotr Płudowski podpisał umowę na dofinansowanie tak zwanej rewitalizacji terenu zalewu Zimna Woda. Do budżetu miasta trafi 10 milionów z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jeżeli zaplanowane prace nad zalewem rozpoczną się jeszcze przed wakacjami będzie to oznaczało, że zalew stanie się placem budowy i cały teren nie będzie dostępny dla mieszkańców.

Po podpisaniu umowy Urząd Miasta przystąpi do realizacji zadania. Trzeba będzie ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy. Jeżeli przetarg uda się rozstrzygnąć jeszcze przed wakacjami, to być może pierwsze prace rozpoczną się już latem. To z kolei będzie oznaczało, że cały teren stanie się placem budowy i nie będą mogli z niego korzystać mieszkańcy. Tak więc niewykluczone, że po jednym roku działania kąpielisko nad zalewem zostanie zamknięte, co najmniej na dwa lata.

4 stycznia pomiędzy Urzędem Miasta Łuków a Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego zawarta została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej prowadząca do rozwiązania diagnozowanych problemów społecznych w mieście Łuków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. Podpisy pod umową złożyli marszałek Jarosław Stawiarski oraz burmistrz Piotr Płudowski i skarbnik miasta Barbara Leszczyńska. Całkowita wartość projektu to dokładnie 16.262.592,08 zł. Kwota dofinansowania: 10.000.054,94 zł, a wkład własny: 6.262.537,14 zł.

Wszystkie prace związane z tak zwaną rewitalizacją terenu zalewu Zimna Woda mają być rozłożone na dwa lata. W tym czasie ma tam powstać m.in. lokalne centrum animacji społecznej, wypożyczalnia sprzętu wodnego, obiekty rekreacyjno-sportowe takie jak boiska, miejsca do gry w szachy, pole do gry w bule, place zabaw, siłownie zewnętrzne, przebieralnie, wyciąg do nart wodnych, pomosty dla wędkarzy, wiaty przystankowe, ścieżka rowerowa od ul. Turystycznej do Zalewu, oświetlenie, wewnętrzne drogi dojazdowe i ławki solarne. Ma być też przebudowane skrzyżowanie ul. Turystycznej i ul. Zimna Woda.

Jak informuje Urząd Miasta, zakres przedsięwzięcia obejmować będzie:

 1. przebudowę zdegradowanego budynku świetlico – stołówki ze zmianą przeznaczenia na cele społeczne – lokalne centrum animacji społecznej wraz z wyposażeniem;
 2. przebudowę zdegradowanego budynku magazynowego (hangaru) z odtworzeniem jego funkcji pierwotnej jako wypożyczalni wodnego sprzętu pływającego wraz z wyposażeniem;
 3. budowę doziemnej instalacji sanitarnej do budynku świetlico-stołówki oraz do budynku magazynowego;
 4. przebudowę istniejących ciągów komunikacyjnych – utwardzenie przy budynku świetlico-stołówki;
 5. budowę wyciągu nart wodnych wraz z niezbędnym wyposażeniem;
 6. montaż osprzętu elektroinstalacyjnego – system obserwacji kamerami;
 7. budowę pomostów dla wędkarzy;
 8. budowę deszczochronów i przebieralni;
 9. dostawę i montaż wiat przystankowych;
 10. budowę terenowych obiektów rekreacyjno-sportowych (boiska, miejsca do gry w szachy, pole do gry w bule, place zabaw, siłownie zewnętrzne);
 11. budowę wiaty z infrastrukturą do grillowania;
 12. budowę ścieżki rowerowej od ul. Turystycznej do Zalewu;
 13. drenaż odwadniający ścieżkę pieszo-rowerową;
 14. budowę instalacji kanalizacji deszczowej;
 15. budowę instalacji elektroenergetycznej – zasilanie oświetlenia ścieżki rowerowej;
 16. budowę oświetlenia ścieżki rowerowej;
 17. zasilanie elektroenergetyczne wyciągu nart wodnych i przebudowa stacji transformatorowej;
 18. zasilanie elektroenergetyczne oświetlenia pomostów i grobli;
 19. osprzęt elektroinstalacyjny – słupy oświetleniowe i oprawy na pomostach i grobli zbiornika;
 20. linie kablowe zasilające budynki sanitarne;
 21. budowę i przebudowę instalacji elektrycznej modernizowanego terenu;
 22. budowę oświetlenia (słupy i oprawy);
 23. budowę instalacji elektrycznych – teletechnicznych (nagłośnienie i monitoring);
 24. montaż osprzętu elektroinstalacyjnego (nagłośnienie i monitoring);
 25. budowę wewnętrznych dróg dojazdowych;
 26. przebudowę istniejącego skrzyżowania ul. Turystycznej i ul. Zimna Woda;
 27. dostawę i montaż ławek solarnych;
 28. promocję projektu.

Zobacz także