GOSPODARSTWA Z GMINY ŁUKÓW NAGRODZONE |

WAŻNE:

                 * EMISJA PROGRAMU MASTER TV * 28 czerwca godz. 20:00  *  Powtórki non stop 29 – 30 czerwca  *

GOSPODARSTWA Z GMINY ŁUKÓW NAGRODZONE Wiadomości

Dwa gospodarstwa z Gminy Łuków zostały nagrodzone w konkursie „Rolnik Lubelszczyzny 2018”.

Jedno z nich to gospodarstwo państwa Grażyny i Jarosława Krasnodębskich z Zalesia. Zdobyło ono I miejsce w kategorii produkcja zwierzęca. Głównym kierunkiem działalności gospodarstwa, funkcjonującego od 2003 r., jest produkcja drobiu – rocznie ok. 50 tys. zł.

Drugim nagrodzonym jest gospodarstwo państwa Hanny i Leszka Niewęgłowskich z Dminina. Uplasowało się ono na III miejscu w kategorii produkcja roślinna. Jest to gospodarstwo nasienne, głównym kierunkiem jego działalności jest reprodukcja zbóż ozimych i jarych i sadzeniaków ziemniaka.

Gospodarstwa zgłoszone do konkursu przez Gminę Łuków, zostały poddane ocenie przez kapitułę konkursu, w skład której wchodzili przedstawiciele organizatorów i zaproszonych przez nich instytucji. Oceniane były m.in. zasady zrównoważonego rozwoju w procesie produkcji rolnej, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i technologii, działania na rzecz ochrony środowiska, dbałość o estetykę gospodarstwa, dotychczasowe osiągnięcia, umiejętność pozyskiwania funduszy UE, przynależność do grup producentów i organizacji branżowych, a także działalność społeczna. Dodatkowymi kryteriami w produkcji zwierzęcej były dobre wyniki ekonomiczne gospodarstwa oraz wzorowe warunki utrzymania zwierząt. W produkcji roślinnej dodatkowo ocenie zostały poddane przestrzeganie zasad integrowanej ochrony roślin, stosowanie technologii uprawy zgodnych z zasadami dobrej praktyki rolniczej oraz osiągane plony z jednostki powierzchni.

Gala finałowa konkursu odbyła się 6 października w trakcie targów Best Berries. Organizatorami konkursu byli Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Powiat Lubelski i Targi Lublin S.A. Patronat honorowy nad nim objął poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman.

Zobacz także