Blisko 120 osób zamierza uczestniczyć w zajęciach Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oficjalna inauguracja nowego roku akademickiego odbyła się w poniedziałek 20 września.

  Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w Łukowskim Ośrodku Kultury już od 10 lat. Każdego roku przybywa słuchaczy. Są to emeryci i renciści, którzy biorą udział w różnorodnych zajęciach, m.in. z malarstwa oraz w zajęciach ruchowych. W tym roku nowością będą zajęcia o historii Łukowa. Mają być to lekcje, podczas których słuchacze będą dzielić się swoimi historiami. Efektem tych zajęć ma być publikacja o historii Łukowa.

  Podczas oficjalnej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 słuchacze zapisywali się na poszczególne zajęcia. Ale lista chętnych jest wciąż otwarta. Do UTW można dołączyć w każdej chwili.

  Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora ŁUTW Alicji Dymitruk pod nr tel. 884 888 335 oraz w pokoju nr 210 w Łukowskim Ośrodku Kultury.