WYSTAWA ADRIANA AMBROZIAKA W ŁOK |

WAŻNE:

                      *  EMISJA PROGRAMU  MASTER TV  *  23 lutego 2018 r. g. 20:00  *  Podsumowanie ferii  *  Karnawał w Łukowie  *  “Tacy byliśmy jeszcze wczoraj”  *  Nowe pociągi w Łukowie  *  Emisja NON STOP  24 – 25 lutego

WYSTAWA ADRIANA AMBROZIAKA W ŁOK Wiadomości

Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza mieszkańców Łukowa na wernisaż wystawy Adriana Ambroziaka, który odbędzie się w piątek 23 lutego o godzinie 20:00.

Adrian Ambroziak ukończył Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom uzyskał w 2011 r. w pracowni Grafiki Projektowej prof. Grzegorza Mazurka i dr. Sławomira Plewko. Zajmuje się malarstwem, projektowaniem graficznym i rysunkiem. Uczestniczył w zbiorowej wystawie tyflografiki dla niewidomych „Pomiędzy światłem a dotykiem” w Lublinie i Druskiennikach. Rysunki zaprezentował podczas wystawy studentów „Spojrzenia” w Lublinie.

Łukowski wernisaż będzie jego debiutem. Najbardziej lubi malować fragmenty natury, pejzaże. Inspiracji szuka w okolicznych polach i lasach.

Zobacz także