WYSTAWA ADRIANA AMBROZIAKA W ŁOK |

WAŻNE:

                 * EMISJA PROGRAMU MASTER TV * 17 sierpnia godz. 20:00: Holi Festival  *  Igrzyska LZS w Krzywdzie *  Święto Miodów Ziemi Łukowskiej  *  Modernizacja ul. Polnej  *  Dzieci z Ukrainy na koloniach w Łukowie  *  Wymarsz pielgrzymki do Częstochowy  *  Aktualności, sport  *  Emisja NON STOP 18  – 19 sierpnia

WYSTAWA ADRIANA AMBROZIAKA W ŁOK Wiadomości

Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza mieszkańców Łukowa na wernisaż wystawy Adriana Ambroziaka, który odbędzie się w piątek 23 lutego o godzinie 20:00.

Adrian Ambroziak ukończył Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom uzyskał w 2011 r. w pracowni Grafiki Projektowej prof. Grzegorza Mazurka i dr. Sławomira Plewko. Zajmuje się malarstwem, projektowaniem graficznym i rysunkiem. Uczestniczył w zbiorowej wystawie tyflografiki dla niewidomych „Pomiędzy światłem a dotykiem” w Lublinie i Druskiennikach. Rysunki zaprezentował podczas wystawy studentów „Spojrzenia” w Lublinie.

Łukowski wernisaż będzie jego debiutem. Najbardziej lubi malować fragmenty natury, pejzaże. Inspiracji szuka w okolicznych polach i lasach.

Zobacz także