W Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, w piątek 12 kwietnia, odbyła się uroczystość inaugurująca obchody 550-lecia powstania województwa lubelskiego. Podczas spotkania marszałek Jarosław Stawiarski oraz wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski wyróżnili 41 osób medalem pamiątkowym Województwa Lubelskiego (duchowieństwo, naukowców, samorządowców, przedstawicieli władz, regionalistów i krajoznawców).

Odznaczenia odebrali też starostwie powiatów wchodzących w skład województwa lubelskiego, w tym starosta łukowski Dariusz Szustek.

 Administracyjnie Województwo Lubelskie zostało wydzielone już w 1474 roku. To tutaj miały miejsce najważniejsza wydarzenia z okresu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, chociażby umowa międzynarodowa Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim, szeroko zwaną Unią Lubelską. Tu mieszały się kultury Wschodu i Zachodu. W czasie zaborów mieszkańcy Województwa Lubelskiego dawali przykład patriotyzmu, walcząc do końca w 1813, 1831 i 1864 roku. W okresie odrodzenia Polski, Lubelszczyzna stała się na krótko siedzibą pierwszego Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej. To tu rozegrały się walki Kampanii Wrześniowej. Wreszcie w lipcowych strajkach w 1980 r. na ziemi lubelskiej tworzyły się zręby „Solidarności”.