Zakończył się etap centralny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, która przebiegała pod hasłem: „20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej”. Brał w niej udział Mateusz Piszcz, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie i uzyskał tytuł finalisty. Dzięki swoim osiągnięciom zagwarantował sobie indeks najlepszych uczelni oraz stuprocentowy wynik na maturze z wiedzy o społeczeństwie.

Mateusz Piszcz na co dzień chodzi do klasy IIIA o rozszerzeniu: język polski – historia – wiedza o społeczeństwie. Jego klasa realizuje innowację pedagogiczną „Aktywny i twórczy obywatel – edukacja medialna, prawna i europejska”. Opiekunem naukowym olimpijczyka był Michał Mojski.