Gmina Łuków przekaże samorządowi powiatowemu pieniądze na cztery inwestycje drogowe. Pomoc finansowa dla powiatu sięga 6 mln zł.

Największą kwotę, bo prawie 3 mln 245 tys. Zł, przekazane zostanie na przebudowę drogi powiatowej Świdry – Malcanów – Jadwisin do drogi krajowej 63 i od DK 63 przez Dminin do miejscowości Rzymy Rzymki.

Kolejne ponad 1,5 mln zł to udział własny gminy w przebudowie drogi powiatowej w Wolce Świątkowej od Krynki do granicy powiatu.

Gmina przekaże też ponad 1 mln zł na remont drogi powiatowej od Wólki Świątkowej przez Role i Suleje do drogi 806 w Karwaczu oraz ponad 60 tys. zł na budowę chodnika w Gręzówce.

Decyzja o przekazaniu pieniędzy umożliwi powiatowi realizację zadań o łącznej wartości blisko 30 mln zł. Wszystkie będą współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rada Gminy Łuków przyjęła również uchwałę intencyjną w sprawie przekazania pomocy finansowej na utworzenie w szpitalu powiatowym w Łukowie oddziału ortopedycznego. Gmina ma dołożyć do tej inwestycji 185 tys. zł. Dostosowanie pomieszczeń i zakup sprzętu do nowego oddziału ma kosztować około 2 mln zł. Połowę tej kwoty jako organ prowadzący ma zapewnić powiat łukowski, a na resztę, w zależności od liczby mieszkańców, mają się złożyć gminy.