Bartłomiej Sierociuk, uczeń klasy III o rozszerzeniu biologia-chemia w IV LO im. Jana Pawła II w Łukowie, uzyskał kwalifikację do finałowego, trzeciego etapu 70. Olimpiady Chemicznej. Jest to równoznaczne z uzyskaniem tytułu finalisty, zwolnieniem z egzaminu maturalnego z chemii (poziom rozszerzony) oraz zwolnieniem z części lub całości egzaminów do szkół wyższych.

Uczeń „Medyka” najpierw pokonał etap wstępny, rozwiązując zadania zamieszczone w Informatorze Olimpiady, a następnie przeszedł pomyślnie drugi etap, który składał się z części teoretycznej i laboratoryjnej.

Teraz przed Bartkiem trzeci etap Olimpiady, który odbędzie się w dniach 22 – 23 marca. Opiekunem merytorycznym zdolnego chemika jest dr Paweł Piszcz.

Bartek Sierociuk jest wszechstronnie uzdolnionym uczniem, pasjonatem chemii, uczestnikiem wielu konkursów chemicznych i biochemicznych, organizowanych przez uczelnie wyższe. Poza Olimpiadą Chemiczną ma także inne duże sukcesy na swoim koncie. W 2023 roku uzyskał tytuł laureata (I miejsce) XIV Konkursu Biochemicznego UMSC, którego nagrodą był indeks na kierunki na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS. Uczeń jest też wielokrotnym laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej Olimpus z Chemii oraz laureatem Wielkiego Konkursu Chemicznego, organizowanego przez Uniwersytet w Siedlcach.