Mieszkańcy miasta i gminy Łuków, a także całego regionu, mogą już korzystać z nowej ścieżki edukacyjnej, która powstała na terenie Leśnego Zespołu Rekreacyjno – Edukacyjnego „Amonit” w Klimkach. Teren ten powiększył się o blisko hektarową działkę leśną, na której wytyczono ścieżkę, postawiono ławki i zamontowano oświetlenie. Wzdłuż ścieżki zaś ustawiono naturalnej wielkości figury leśnych zwierząt, które mieszkają w łukowskich lasach. Są to wilk, łoś, jeleń, lis, sarna i dzik. Obok każdej z nich znajduje się tablica informacyjna.

Leśny Zespół Rekreacyjno – Edukacyjny „Amonit” w Klimkach powstał pod koniec 2019 roku. W 2022 roku postawiono go rozbudować. Prace nad nową częścią „Amonitu” właśnie dobiegły końca. 17 sierpnia odbył się odbiór prac i nowa ścieżka jest już dostępna dla osób  odwiedzających to miejsce.

Rozbudowa Leśnego Zespołu Rekreacyjno – Edukacyjnego „Amonit” w Klimkach kosztowała 420 tys. zł, z czego 270 tys. zł pozyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Razem ku Lepszej Przyszłości”.