W dniach 17-18 czerwca 2023 w murach Miejskiego Ośrodka Kultury w Stoczku Łukowskim odbędzie się jubileuszowy 50 Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych. Jest to najstarszy tego typu przegląd teatrów wiejskich.

To właśnie w Stoczku w 1970 roku odbył się pierwszy Sejmik, a później idea sejmikowania rozeszła się na cały kraj owocując kilkoma międzywojewódzkimi sejmikami oraz zbierającym ich plony Ogólnopolskim Sejmikiem Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie a także przeglądem „Zwyki”  w Teatrze Polskim w Warszawie.

Stoczkowski Sejmik jest przeglądem międzywojewódzkim, swój dorobek prezentują w nim najlepsze wiejskie teatry z województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

W tym roku zaprezentowanych zostanie 9 spektakli o tematyce obrzędowej. Widowiska będą ukazywać dawne zwyczaje związane z kalendarzem liturgicznym („Na świantego Jana”), kalendarzem prac polowych („Obrzędy żniwne ziemi bielskiej”) oraz różnymi okolicznościami z życia domowego („Wieczorki i swaty”, „Zaślubiny po kurpiowsku”).

Sejmikowi towarzyszą warsztatowe spotkania zespołów z ekspertami z dziedzin teatru i etnomuzykologii, wystawy, koncerty. Odbędzie się też seminarium „Sejmikowanie w Stoczku – jubileuszowe refleksje” podsumowujące pół wieku trwania tej imprezy i jej wkład w narodową kulturę.

W 2018 roku decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych i ogólnopolski ruch wiejskich amatorskich zespołów teatralnych zostały wpisane do krajowego rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Organizatorami 50 Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych są: Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim. Patronatem i wsparciem finansowym Sejmik objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Lubelski Urząd Wojewódzki, Starosta Łukowski Dariusz Szustek i Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski Marcin Sentkiewicz.