Natalia Król, uczennica Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie, kształcąca się w zawodzie technik ekonomista, uzyskała tytuł laureata w finale centralnym XLVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Agrobiznes.

Finał XLVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych odbył się w dniach 27 – 28 maja na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Natalia, dzięki zdobyciu tytułu laureata w bloku Agrobiznes, ma zapewnione  dodatkowe punkty w rekrutacji na studia wyższe. Otrzymała też cenne nagrody rzeczowe.