W związku z uszkodzeniem sieci trakcyjnej na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Rembertów nastąpiło ograniczenie możliwości kursowania pociągów przez stację Warszawa Wschodnia. Szczególne utrudnienia dotyczą kursowania pociągów wyjeżdżających z Warszawy Wschodniej w Łukowa. Pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie.

W związku z utrudnieniami wprowadzono również honorowanie wszystkich ważnych biletów KM w pojazdy WTP Warszawa (autobusy, tramwaje, metro, pociągi SKM Warszawa) na obszarze I i II strefy biletowej.

Szczegółowe informacje na stronach: www.portalpasazera.pl oraz https://www.mazowieckie.com.pl/pl/zaklocenia-w-ruchu