Dzięki wsparciu Unii Europejskiej gmina Łuków zmodernizuje stacje uzdatniania wody w pięciu miejscowościach. Szacuje się, że wykonanie wszystkich zadań, będzie kosztować ponad 3 miliony złotych, ale gmina wyda na ten cel niecałe 300 tysięcy.

W tym roku zmodernizowane mają być stacje uzdatniania wody w Turzych Rogach, Gręzówce, Gołaszynie, Malcanowie i Sięciaszce Drugiej. Szacunkowa wartość wszystkich robót to 3 mln 270 tys. zł, z czego 3 mln zł władze gminy otrzymają z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jak mówi wójt Mariusz Osiak, po ogłoszeniu listy projektów zaakceptowanych do dofinansowania dojdzie do podpisania umowy, potwierdzającej przyznanie środków, po czym nastąpi ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”.