Łukowski Program Telewizyjny Master TV zaprasza Państwa na emisję, którą nadamy w piątek 2 grudnia o godzinie 20.00. W programie relacja z obrad 66. sesji Rady Miasta Łukowa.

Podczas sesji radni decydowali m.in. o wysokości stawek lokalnych podatków. Cześć z nich została podniesiona zgodnie z wymogami prezesa GUS oraz Ministra Finansów. Cześć natomiast pozostanie bez zmian. Głosowanie w sprawie lokalnych podatków poprzedziła gorąca dyskusja.

Oglądając relację z sesji dowiedzieć się Państwo również ile w przyszłym roku będą kosztować miejska komunikacja, ile trzeba „dołożyć” do systemu gospodarowania odpadami oraz jakie nazwy będą nosić dwa powstałe ostatni w Łukowie ronda.

Powtórki programu przez cały weekend.