Muzeum Regionalne w Łukowie organizuje warsztaty, podczas których można własnoręcznie wykonać biało – czerwone kotyliony. Koszt zajęć to jedyne 7więcej

Honorowe oddawanie krwi w Zespole Szkół nr 3 jest wieloletnią tradycją. Pierwsza w tym roku szkolnym akcja Honorowego Krwiodawstwa odbyławięcej

W Szkole Podstawowej nr 4 w Łukowie  powstało Koło Naukowe „Czwórkowe Agenciaki – Odkrywczaki”. To grupa chętnych uczniów z klasywięcej

Jednym z głównych zadań łukowskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest opracowywanie corocznego Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych orazwięcej