„Mosty 2021” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Dla Ziemi” wspierający integrację uchodźców ze społeczeństwem przyjmującym. Grupą docelową działań odbywających się w ramach projektu są ewakuowane przez władze polskie osoby z Afganistanu, które zamieszkały w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie.

  Projekt ruszył na początku roku. Przez ostatnie miesiące uchodźcy mogli liczyć na wsparcie psychologiczne i kulturowe oraz pomoc przy nauce języka angielskiego i polskiego. Był też cykl zajęć artystyczno – edukacyjnych dla dzieci. Jednym z ostatnich działań będzie zaplanowany na sierpień spacer wielokulturowy po Łukowie.

  O swoich działaniach w ostatnim półroczu Stowarzyszenie „Dla Ziemi” informowało na konferencji, która odbyła się 28 lipca. To spotkanie zakończyło się zajęciami kuglarskimi dla dzieci, które odbyły się w parku.

  Projekt „Mosty 2021” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Kwota dotacji wynosi 14 852,37 EURO.