Uchodźcy z Ukrainy, którzy zostaną w Polsce, otrzymają świadczenia na dzieci z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby mogli je otrzymać, będą musieli wyrobić sobie i dzieciom polskie numery PESEL.

  Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy na 18 miesięcy legalizuje ich pobyt w Polsce. Na tej podstawie uchodźcy uzyskają m.in. dostęp do polskiego rynku pracy. Jeśli będą mieszkać w Polsce z dziećmi, to otrzymają też prawo do szeregu świadczeń rodzinnych wypłacanych przez ZUS: świadczenia wychowawczego 500+, Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, dofinansowania do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna, a także do świadczenia „Dobry Start 300+” na wyprawkę szkolną.

  Niebawem ZUS udostępni uprawnionym uchodźcom możliwość składania wniosków. Zgłoszenia będzie można przesłać tylko przez internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. W portalu będzie specjalny kreator wniosków w języku ukraińskim. Pomocy w składaniu wniosków o świadczenia rodzinne będą udzielać pracownicy ZUS.