Martyna Ziarek, Szymon Kaczor i Bartłomiej Zaczek to uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie, którzy otrzymali stypendia w ramach programu „Lubelska kuźnia talentów”. Opiekunem dydaktycznym uczniów jest Elwira Borkowska.

  Program „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023” jest realizowany przez Województwo Lubelskie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Stypendium otrzymują uczniowie wykazujący się bardzo dobrymi wynikami w  nauce i wzorowym zachowaniem.

  Martyna jest uczennicą klasy trzeciej technikum na kierunku handlowiec, a Szymon i Bartłomiej chodzą do klasy drugiej technikum na kierunku informatyk.