Czworo nowych policjantów zasiliło szeregi łukowskiej Komendy Powiatowej Policji. Funkcjonariusze złożyli uroczyste ślubowanie w poniedziałek 10 stycznia. To pierwsi funkcjonariusze w historii jednostki, którzy wypowiadając słowa roty ślubowali na sztandar łukowskiej Komendy.

  Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami kurs przygotowawczy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe w praktyce, weryfikując nabytą wcześniej wiedzę. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do Łukowa, i tu będą pełnić swoją służbę.