W gminie Łuków rozpoczęły się konsultacje w sprawie połączenia Gręzówki, Nowej Gręzówki i Gręzówki-Kolonii. Mieszkańcy tych miejscowości mogą przekazywać swoje opinie do końca stycznia, a ostateczne decyzje zapadną w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  Mieszkańcy, którzy chcą się wypowiedzieć w tej sprawie, mogą wyrazić swoje opinie wypełniając ankietę, która jest dostępna w internecie, a w wersji papierowej także w pokoju numer 36 Urzędu Gminy lub u sołtysa Gręzówki. Wypełniony dokument można złożyć osobiście w sekretariacie urzędu bądź u sołtysa albo skan przesłać mailem na adres: sekretariat@lukow.ug.gov.pl lub wysłać tradycyjną pocztą na adres: Urząd Gminy, ul. Świderska 12, 21 – 400 Łuków.

  Jeżeli mieszkańcy powiedzą „tak” przygotowany zostanie wniosek w sprawie połączenia wymienionych miejscowości, który za pośrednictwem wojewody trafi do MSWiA.

  Jeśli cała procedura zakończy się pozytywnie, zmiany mogłyby wejść w życie najwcześniej 1 stycznia 2023 roku.