Kamil Ręcławowicz, uczeń klasy IV Technikum nr 3 kształcący się w zawodzie technik agrobiznesu, został laureatem III edycji Programu Stypendialnego „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska”. Program był organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony i Środowiska w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty, a patronowali mu Minister Edukacji i Nauki oraz Minister Klimatu i Środowiska.

  Wśród działań podejmowanych przez ucznia ZS nr 3 znalazły się m.in.: projekt autorskiej ścieżki edukacyjnej „Moja mała ojczyzna”, prezentację i ulotki na temat działań ekologicznych i o programie „Czyste Powietrze”, założył miniogród z roślinami miododajnymi, opracował analizę obserwacji fenologicznych i pogodowych w swojej miejscowości, przygotował spis gatunków objętych ochroną całkowitą, uczestniczył w prelekcjach, warsztatach, zorganizował akcję Sprzątania Świata oraz działania prozdrowotne. Wszystkie działania Kamila  miały na celu zachęcić lokalne środowisko do dbania o przyrodę, promowanie programów ekologicznych, rozwijanie świadomości ekologicznej od najmłodszego pokolenia.

  Przez cały rok Kamil pracował pod kierunkiem opiekuna dydaktycznego Renaty Wawryniuk, nauczyciela biologii.