Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie poinformował, że bezrobocie w powiecie łukowskim spadło do 3,5% i jest jednym z najniższych w kraju (19. miejsce na 360 powiatów). Liczba bezrobotnych zamieszkałych w Łukowie wynosi na koniec września 482 osoby (w tym 276 kobiet).

  Najwięcej bezrobotnych jest w wieku 35-44 lata (149 osób) oraz w wieku 25-34 lata (124 osób). Najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem średnim (116) i wyższym (113).

  Bezrobotni w poszczególnych gminach powiatu łukowskiego:
– Adamów (93),
– Krzywda (186),
– Łuków (289),
– Serokomla (75),
– Stanin (l27),
– Stoczek Łukowski (77),
– Trzebieszów (69),
– Wojcieszków (116),
– Wola Mysłowska (77),
– miasto Stoczek Łukowski (36),
– miasto Łuków (482)