Dwóch radnych z PiS, Andrzej Skwarek i Artur Gałach, weszło w skład zespołu kontrolnego, który ma zająć się wyjaśnianiem przyczyn zalania budynku miejskiego żłobka. W tym zespole, wyłonionym spośród członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, chciał pracować również radny Henryk Lipiec, ale radni nie wyrazili na to zgody.

  W poniedziałek 30 lipca odbywało się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Zwołano je, aby zrealizować zapisy uchwały podjętej na ostatniej sesji Rady Miasta. Uchwała ta dotyczyła zlecenia Komisji przeprowadzenia kontroli procesu inwestycyjnego i funkcjonowania żłobka. Decyzją członków Komisji powołano zespół kontrolny. Do tego zespołu zgłosili się radni Skwarek i Gałach. Zgłosił się również radny Henryk Lipiec, członek Komisji Rewizyjnej. Ale jego kandydatura została odrzucona. W związku z tym radny Lipiec złożył formalny wniosek o powiększenie składu zespołu kontrolnego z dwóch do trzech osób. Za wnioskiem był on i radna Maria Pszczółkowska. Przeciw radni Skwarek i Gałach. W posiedzeniu nie brał udziału piąty członek Komisji Rewizyjnej Przemysław Wereszczyński. Wniosek o powiększenie składu zespołu nie uzyskał większości.

  Ostatecznie zespół kontrolny do kontroli procesu inwestycyjnego i funkcjonowania Żłobka Miejskiego nr 1 będzie składał się z dwóch radnych z PiS: Andrzeja Skwarka i Artura Gałach.