Aleksandra Szczygielska i Bartłomiej Sierociuk, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Łukowie zostali wyróżnieni w etapie centralnym Olimpiady Wiedzy Chemicznej.

  finał Olimpiady Wiedzy Chemicznej dla Szkół Podstawowych odbywał się 29 maja w Krakowie. Wzięło w nim udział 307 uczestników z całej Polski, w tym dwóch uczniów SP nr 1 w Łukowie. Tytuł laureata zdobył Bartłomiej Sierociuk, a Aleksandra Szczygielska finalistka olimpiady. Uczniowie przygotowywali się do olimpiady pod kierunkiem. Urszuli Wojtalskiej.

  Olimpiada była objęta patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ministra Edukacji i Nauki.