Poseł Sławomir Skwarek skierował do MSWiA interpelację w sprawie zasad nadawania sztandarów dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Pytał też o to, ile komend w poszczególnych województwach nie posiada sztandaru. I jak się okazuje, w województwie lubelskim sztandarów nie mają tylko dwie jednostki, w tym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie.

    Aby sztandar mógł być nadany takiej jednostce jak łukowska KP PSP musi być złożony wniosek do ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  A czy w łukowskiej jednostce pojawi się nowy sztandar? Pytany o to komendant Tomasz Majewski odpowiada, że są takie plany. Dodaje również, że 27 lat temu, w 1994 roku z okazji 100-lecia istnienia straży pożarnej, sztandar otrzymała jednostka ratowniczo – gaśnicza łukowskiej komendy. Było to zanim w życie weszła reforma administracyjna kraju, i zanim powstały Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.