Od 18 lat możemy przekazywać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Robi to coraz więcej osób. W ubiegłym roku rozliczając się za 2019 rok na przekazanie 1% zdecydowało się 24 tysiące podatników z powiatu łukowskiego. Przekazali oni w sumie 1,4 mln zł. Ale od 800 osób wsparcie nie zostało przekazane. Powód to nie dotrzymanie terminów.

  Aby Urząd Skarbowy mógł przekazać nasz 1% podatku musimy po pierwsze złożyć zeznanie podatkowe do 30 kwietnia. Jeżeli musimy złożyć korektę – trzeba to zrobić do końca maja. A jeżeli mamy niedopłatę – to do końca czerwca musimy ją wpłacić na konto urzędu. Jeżeli nie dotrzymamy tych terminów nasz 1% nie zostanie przekazany.

  W 2003 roku 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego przekazało 500 osób – 0,2 procent wszystkich podatników z powiatu łukowskiego. Przez lata ta liczba stale wzrastała. Rozliczając się w ubiegłym roku za 2019 rok na przekazanie 1% zdecydowało się ponad 24 tysiące podatników – czyli około 80 procent wszystkich osób z powiatu łukowskiego rozliczających się w łukowskim Urzędzie Skarbowym. Mieszkańcy powiatu łukowskiego przekazali na organizacje pożytku publicznego 1 milion 400 tys. zł. Najwięcej – bo aż blisko 900 tys. trafiło na konto fundacji Zdążyć z Pomocą.