Ogólnopolskie pismo „Wspólnota” przedstawiło coroczny ranking inwestycyjny w kategoriach miast wojewódzkich, miast na prawach powiatu, powiatów i gmin. Na 67 miejsce awansował powiat łukowski. Na 245 miejscu wśród miast powiatowych znajduje się Łuków.

  Dziennikarze wzięli pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2017-2019). W ten sposób chcieli uniknąć dużych, jednorocznych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Podzielono to na ilość mieszkańców, dzięki czemu uzyskano średnie wydatki inwestycyjne na osobę.

  Wśród powiatów bardzo duży skok uzyskał powiat łukowski, który zajmuje obecnie 67 miejsce na 314 sklasyfikowanych. Średnie wydatki na osobę wyniosły 264 zł. W latach 2015-17 zajmował 149 miejsce, zaś w dwóch kolejnych 76.

  Z rankingu wynika, że Miasto Łuków wydaje na mieszkańca 404 zł. Daje to naszemu miastu 245 miejsce na 267 miast powiatowych.

  Wśród województw nasza Lubelszczyzna zajmuje 4. miejsce w rankingu. Wśród powiatów naszego województwa najwyżej sklasyfikowano powiat janowski (8 miejsce), świdnicki (18) oraz krasnostawski.