Gmina Łuków kontynuuje modernizację oświetlenia drogowego. Właśnie ogłosiła przetarg na wymianę ponad 700 opraw na LED, które będą współfinansowane z pieniędzy unijnych.

  Firma, która złoży najkorzystniejszą ofertę, ma również wymienić m.in. przewody, zabezpieczenia i wysięgniki, a także zmodernizować system sterowania oświetleniem ulicznym. Prace będą prowadzone w różnych częściach gminy.

  Potencjalni wykonawcy mogą składać oferty do wtorku 14 września, a termin wykonania wszystkich robót jest wyznaczony na 30 listopada tego roku.

  Gmina Łuków pokryje tylko niewielką część kosztów, ponieważ na resztę pozyskała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Po zakończeniu planowanych teraz robót przy drogach w całej gminie będzie działać oświetlenie LED.