Gmina Stanin otrzyma 2 miliony złotych na zadania związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej. To pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  Władze gminy Stanin mają już potwierdzenie, że ich wniosek złożony do programu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania 7.2 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, został pozytywnie rozpatrzony. To oznacza, że do budżetu gminy wpłynie dofinansowanie w wysokości 2 milionów złotych na realizację zadania pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Stanin”. Pod tą nazwą kryje się kilka ważnych inwestycji związanych z rozbudową sieci wodociągowej w różnych miejscowościach na terenie gminy.

  W ramach zaplanowanej inwestycji wykonane zostaną:

– łącznik sieci wodociągowej Jeleniec – Stanin
– sieć wodociągowa odcinek Stanin – Anonin
– sieć wodociągowa odcinek Józefów do granicy gminy
– sieć wodociągowa łącznik Tuchowicz – Jeleniec
– wymiana hydrantów na sieci wodociągowej na terenie gminy Stanin.
– budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem magazynowym wody w miejscowości Wnętrzne
– budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Tuchowiczu

Całkowita wartość projektu to ponad 4 miliony 300 tysięcy złotych. Dofinansowanie z PROW to maksymalna kwota, 2 miliony złotych.