Burmistrz Piotr Płudowski nie otrzymał wotum zaufania od Rady Miasta. Jednogłośnie natomiast radni przyjęli uchwałę o udzieleniu burmistrzowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

  Sesja Rady Miasta, podczas której podejmowano obie uchwały, odbyła się w czwartek 9 lipca. Najpierw radni przez kilka godzin dyskutowali nad raportem o stanie miasta. Dyskusję zakończyło głosowanie. Przeciw udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania było 11 radnych, za 9, a jeden wstrzymał się od głosu. Przeciwko głosowało dziesięciu radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Krzysztof Okliński z Przymierza dla Ziemi Łukowskiej. Wstrzymał się Maciej Nurzyński z PdZŁ. „Za” byli pozostałych dziewięciu radnych, w tym Jarosław Okliński z PiS oraz Ryszard Smolarz i Przemysław Wereszczyński z Przymierza.

  Kolejnym punktem obrad było przyjecie absolutorium. Dyskusja była krótka, a w głosowaniu 21 radnych było za udzieleniem burmistrzowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

  Relacja z sesji Rady Miasta już wkrótce w Master TV.