Wójt gminy Stanin Krzysztof Kazana otrzymał od radnych wotum zaufania i absolutorium. Uchwały w tej sprawie zostały podjęte podczas sesji rady Gminy Stanin, która odbywała się 30 czerwca.

  Podczas sesji radni omówili  Raport o stanie gminy. Następnie jednogłośnie udzieli wójtowi Krzysztofowi Kazanie  wotum zaufania. Kolejnym punktem było głosowanie w sprawie udzielanie wójtowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. W tym głosowaniu również wszyscy radni byli za. Jak mówi zastępca wójta Sławomir Rzymowski, taki wynik głosowanie to dowód na dobrą współpracę radnych i wójta oraz motywacja do dalszej dobrej pracy.