Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie brali udział w dwóch konkursach. Pierwszym z nich był konkurs plastyczny, którego uczestnicy mieli za zadanie narysować portret patrona szkoły. W drugim konkursie chodziło m.in. o przesłanie zdjęć ukazujących różnorodność przyrody.

  Konkurs plastyczny „Portret patrona szkoły” zorganizowano w 20. rocznicę nadania szkole imienia Władysława Stanisława Reymonta. Pierwsze miejsce ex aequo zdobyli Kinga Podgajna i Alan Szaniawski. Drugie miejsce zajęła Patrycja Bieniek, a trzecie Julia Alińska.

  Drugi konkurs odbywał się pod hasłem „W zgodzie
z przyrodą”. Wzięło w nim udział 70 uczniów. Składał się z dwóch części: testu oraz konkursu fotograficznego. Część teoretyczną wygrała Ewelina Wawrzyńczak. Najlepsze zdjęcie zaś wykonała Julia Bącik.