„Jak mogę pomóc pszczołom?” to tytuł konkursu plastycznego, do udziału w którym zaprosił przedszkolaki i uczniów klas I – III, Lubelski Urząd Marszałkowski. Na konkurs nadeszło 1820 prac, spośród których wybrano 90 zwycięskich. W I grupie wiekowej drugie miejsce w konkursie zajęła Gabriel Różewska z przedszkola w Krzywdzie.

  Wśród wyróżnionych uczestników konkurs są przedszkolaki i uczniowie z Łukowa, Woli Gułowskiej, Krzywdy, Starych Kobiałek, Huty Dąbrowy i Wojcieszkowa. Nagrodę specjalną przyznaną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa otrzymała Milena Lipiec z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łukowie. Nagrodę  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zdobyła Nina Maros z Zespół Szkół w Wojcieszkowie. Dodatkowe wyróżnienia, przyznane przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych i Bioactive-tech zdobyli Tomasz Szczepaniak i Piotr Szczepaniak z Przedszkola w Woli Gułowskiej.

  Konkurs został zrealizowany w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”. Zainicjowana w tym roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego akcja ma na celu promowanie wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły dla środowiska i człowieka oraz aktywizację mieszkańców regionu do wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół. Jej zadaniem jest także skoordynowanie działań instytucji i podmiotów działających na rzecz wsparcia lubelskiego pszczelarstwa oraz zjednoczenie środowiska pszczelarzy województwa lubelskiego. Więcej o kampanii pod adresem: www.lubelskie.pl/pszczola.