Podinspektor Robert Koźlak, który w przeszłości był naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łukowie służy teraz w Komedzie Głównej Policji. Został zastępcą dyrektora Biura Ruchu Drogowego.

  Podinspektor Robert Koźlak, pracujący w przeszłości
w łukowskiej komendzie, od siedmiu lat był naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Z dniem 1 czerwca Komendant Główny Policji powierzył mu pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w Warszawie.