W Łukowskim Ośrodku Kultury rozstrzygnięto konkurs literacki „Zatrzymane kolory pamięci”. Pierwsze miejsce zajęło opowiadanie „Buty”, którego autorką jest Małgorzata Szczygielska.

  Prace nadesłane na konkurs oceniało jury w składzie Sławomir Żyłka, Jolanta Gnas – Zienkiewicz  i Alicja Dymitruk. Rozstrzygnięcie odbyło się 20 maja. Pierwszą  nagrodę otrzymała Małgorzata Szczygielska za opowiadanie „Buty”, drugą – Marcin Rychta za opowiadanie „Poręcze”, a trzecią – Anna Piliszewska za opowiadanie „Taka sobie historia”. Nagrodzone teksty zostaną opublikowane na stronie ŁOK oraz wydane w pokonkursowej antologii.