Od 14 kwietnia wznowiono pracę w Terenowym Oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łukowie. Punkt poboru krwi znajduje się obecnie w budynku Szkoły Podstawowej nr 1.

  Zgodnie z decyzją Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, od 16 marca zmieniło się miejsce pracy łukowskiego Oddziału Terenowego. Został on przeniesiony do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Partyzantów 15. Pod koniec marca, decyzją RCKiK w Lublinie, łukowski oddział został zamknięty na okres od 1 do 13 kwietnia. Po tym okresie, 14 kwietnia, oddział wznowił swoją pracę. Rejestracja krwiodawców odbywa się w godzinach od 7.00 do 11.30.