Od czwartku 26 marca Urząd Miasta Łuków zawiesza do odwołania bezpośrednią obsługę interesantów. Wskutek powyższego wnioski i podania do urzędu można będzie składać elektronicznie, m.in. za pośrednictwem platformy ePUAP, bądź listownie na adres Urzędu. Alternatywnym rozwiązaniem będzie udostępnienie w godzinach 7:30 -15:30 specjalnej urny, do której będzie można wrzucać wszelką korespondencję (pisma).

  Na wnioskach należy podać dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki oraz potwierdzenie opłaty. Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych spraw i niezbędnych dokumentów są dostępne w poradniku interesanta na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto na stronie internetowej magistratu zamieszczony został również wykaz numerów telefonów do pracowników Urzędu.