Wójt gminy Wojcieszków Agnieszka Cieślak zwołała w trybie przyspieszonym sesję rady Gminy. Posiedzenie odbyło się 26 lutego. Radni mieli do podjęcia dwie uchwały dotyczące likwidacji szkół w Hermanowie i w Siedliskach. Na sesji obecni byli rodzice uczniów, którzy sprzeciwiali się propozycji wójt. Rodziców poparli radni. Żadna z uchwał nie została przyjęta.

  W Hermanowie uczy się 25 dzieci, a w Siedliskach – 35. Wójt gminy Agnieszka Cieślak, która przedstawiła radnym propozycję rozpoczęcia procesu likwidacji szkół argumentowała, że gminy na utrzymanie tych placówek po prostu nie stać. Jej argumentów nie poparli radni. Uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji szkoły w Hermanowie poparło tylko 2 radnych, przeciw było 11, a 1 wstrzymał się od głosu. Natomiast uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły w Siedliskach poparł 1 radny, przeciw było 10 a 3 wstrzymało się od głosu.

  Na wywiad z wójt Agnieszką Cieślak oraz z rodzicami uczniów z Hermanowie Siedlisk zapraszamy wkrótce do programu Master TV oraz na naszą stronę www.telewizja.lukow.pl.