Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie informuje, o zwiększonym zapotrzebowaniu na krew.

  Łukowski oddział terenowy RCKiK zaprasza szczególnie dawców grupy 0 Rh+, 0 Rh- oraz A Rh-. Podzielcie się tym co najcenniejsze – kroplą swojej krwi.