Z okazji zbliżającego się jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie, szkoła chciałaby wykonać nowy pomnik na grobie swojego patrona – dr. Bronisława Chącińskiego. Obecny nagrobek, który liczy sobie około 30 lat, uległ zniszczeniu. Na nowy nagrobek potrzeba ok. 25 tys. zł.

  Bronisław Chąciński, jako zasłużony obywatel Łukowa, zapracował sobie na pamięć i odpowiednie miejsce spoczynku. Doktor większość dochodów przeznaczał na rozwój miasta i pomoc potrzebującym. Pomimo rozlicznych zasług był przede wszystkim lekarzem, który leczył każdego.

  Z okazji zbliżającego się jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie, szkoła chciałaby wykonać nowy pomnik na grobie swojego patrona – dr. Bronisława Chącińskiego. Obecny nagrobek, który liczy sobie około 30 lat, uległ zniszczeniu. Na nowy nagrobek potrzeba ok. 25 tys. zł.

  Bronisław Chąciński, jako zasłużony obywatel Łukowa, zapracował sobie na pamięć i odpowiednie miejsce spoczynku. Doktor większość dochodów przeznaczał na rozwój miasta i pomoc potrzebującym. Pomimo rozlicznych zasług był przede wszystkim lekarzem, który leczył każdego.

Łukowianie i okoliczni mieszkańcy naszego miasta zawdzięczali mu:

– założenie Pierwszej Rady Miejskiej w niepodległym Łukowie,

– założenie Ochotniczej Straży Pożarnej,

– powołanie Towarzystwa Dobroczynności,

– zorganizowanie łaźni miejskiej i elektrowni miejskiej,

– współtworzenie pierwszej średniej szkoły, w której uczono w języku ojczystym,

– dbałość o łukowskie harcerstwo, które uważał za szkołę kształtującą postawy patriotyczne,

– współorganizację lokalnych gazet „Pamiętnika Łukowskiego” oraz „Głosu Ziemi Łukowskiej”,

– wsparcie organizacji wojskowych poprzez przeglądy członków POW, – odbudowę szpitala miejskiego po tym, gdy w 1918 zdewastowali go Niemcy, a w 1920 Rosjanie, – zabieganie o środki na godne leczenie pacjentów.

  Szkoła zwraca się do wszystkich mieszkańców Łukowa oraz instytucji z prośbą o wsparcie finansowe akcji, która ma na celu zachowanie w pamięci miejsce spoczynku Pierwszego Honorowego Obywatela Łukowa.

  Link do zbiórki: https://zrzutka.pl/ac3fx8