Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowie ma 70 lat. Uroczyste obchody jubileuszu odbyły się w czwartek 5 grudnia w filii w Gręzówce i były połączone z podsumowaniem konkursu bożonarodzeniowego, którego tematem w tym roku były witraże. 

  Placówka pod nazwą Publiczna Biblioteka Gromadzka w Gręzówce została zarejestrowana w październiku 1949 roku. Z jej księgozbiorze, w którym znajdowało się wtedy 1876 książek i… 1 czasopismo, korzystało 181 czytelników w czterech punktach w Żdżarach, Dąbiu, Jagodnem i Biardach. Obecnie w strukturze GBP w Łukowie jest siedem filii w Aleksandrowie, Dąbiu, Dmininie, Gręzówce, Krynce i Strzyżewie. 

70-letnią historię placówki uczestnicy czwartkowej uroczystości mogli prześledzić podczas oglądania prezentacji multimedialnej i kronik, a na pamiątkę spotkania otrzymali folder, wydany z okazji jubileuszu. 

W uznaniu zasług pracownicy GBP w Łukowie odbierali gratulacje, upominki i życzenia kolejnych jubileuszy od m.in.: Marcina Furmana z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, wicestarosty łukowskiego Janusza Kozioła, zastępcy wójta gminy Łuków Wojciecha Szczygła i Katarzyny Kuć z urzędu gminy, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łukowie Ewy Wiśnickiej, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach Wojciecha Pogodzińskiego, kierownika biura Lokalnej Grupy Działania „Razem ku lepszej przyszłości” w Łukowie Sylwii Romańskiej-Węzik i Ewy Grom z Zespołu Szkół w Gręzówce.

Jubileuszowe obchody poprzedziło podsumowanie bożonarodzeniowego konkursu plastycznego, w którym jury oceniło ponad 200 propozycji. 

Spośród najmłodszych autorów z przedszkoli i klas zerowych szkół podstawowych najciekawsze prace złożyli Zuzanna Ciołek z Przedszkola im. Jana III Sobieskiego Zespołu Szkół w Czerśli (opiekun Natalia Orzyłowska) i Mikołaj Rybka z Przedszkola Zespołu Szkół w Krynce (op. Bogumiła Goławska). 

Wyróżnienia w kategorii uczniów klas I – III odebrali: Jakub Wysocki z Biblioteki Publicznej w Gręzówce (op. Renata Wysocka), Lena Przeździak z ZS w Gręzówce (opi. Ewa Grom), Nikola Świderska z ZS w Krynce (op. Bogusława Kędziora) i Gabriel Romanowski z ZS w Dąbiu (op. Agnieszka Pniewska). 

W najstarszej grupie uczestników z klas IV – VIII jurorzy przyznali trzy nagrody i dwa wyróżnienia. Laureatami zostali: Oliwia Kopeć z ZS w Gręzówce (op. Tomasz Piros), Martyna Gajo z ZS w Dąbiu (op. Agnieszka Pniewska) i Krzysztof Rosiński także z ZS w Dąbiu (op. Agnieszka Pniewska), natomiast na wyróżnienia zasłużyły Weronika Czubek z ZS w Krynce (op. Grażyna Sobolewska) i Katarzyna Świderska z ZS w Świdrach (op. Elżbieta Soszka). 

Prace uczestników tegorocznego konkursu można jeszcze przez kilka dni oglądać na wystawie w bibliotece w Gręzówce.