Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łukowie zamierza wybudować nową ciepłownię. Inwestycja ma przyczynić się do mniejszego zużycia węgla i tym samym do ograniczenia kosztów emisji dwutlenku węgla do atmosfery.  Umowa na wykonanie dokumentacji przygotowawczej został właśnie podpisana. Zadanie zlecono firmie z Tarnowa.
W piątek 9 sierpnia w obecności burmistrza Piotra Płudowskiego, prezes PEC Aleksander Kompa podpisał umowę z prezesem Zarządu Savona Project sp. z o.o. z Tarnowa Sławomirem Dudą, na wykonanie dokumentacji przygotowawczej dla zadania inwestycyjnego pt. „Budowa ekologicznej ciepłowni w Łukowie”.
Dokument zobowiązuje wykonawcę do opracowania wielowariantowej koncepcji budowy nowego źródła ciepła lub ciepła i prądu (kogeneracja) spełniającej cel zamierzenia inwestycyjnego, które będzie funkcjonować w ramach Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Rezultatem ma być wskazanie najkorzystniejszego rozwiązania pod względem ekonomicznym, technicznym, ekologicznym i społecznym. Wskazana koncepcja ma także uwzględniać charakterystykę techniczną zakładu, wstępny plan zagospodarowania terenu, ma też być zintegrowana z magazynem ciepła i systemem kolektorów słonecznych.
Wykonawca zobowiązał się też przygotować w imieniu zamawiającego wniosek aplikacyjny i złożyć go w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie celem uzyskania dofinansowania na realizację inwestycji. Według umowy złożony ma być także wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu.
Ciepłownia ma powstać na terenie istniejącej ciepłowni K-1 przy ul. Świderskiej 42 w Łukowie.