Łukowscy radni nie zgodzili się na wprowadzenie wyższych opłat za odbiór śmieci. Radnych nie przekonały argumenty burmistrza Piotra Płudowskiego, który mówił, że w budżecie miasta na system gospodarowania odpadami brakuje około 700 tys. zł.
Najważniejszym punktem sesji Rady Miasta, która odbywała się w poniedziałek 20 maja  było głosowanie nad uchwałą w sprawie wprowadzenia nowych opłat za gospodarowanie odpadami. Burmistrz Piotr Płudowski przedstawił radnym projekt uchwały, który zakładał wprowadzenie 30-procentowej podwyżki za odpady segregowane i niesegregowane zarówno płacone przez osoby fizyczne jak i firmy.
Radni nie zgodzili się na propozycje burmistrza. Za uchwałą głosowało tylko 4 radnych. Przeciw było 14. Jeden wstrzymał się od głosu.
Burmistrz przekonuje, że konieczność wzrostu cen za śmieci jest spowodowana wzrostem cen za składowanie odpadów w Adamkach, wzrostem cen energii oraz wzrostem cen paliwa. Jeżeli nie będzie podwyżek trzeba będzie niedopłatę pokryć z innych działów budżetu, np. ograniczyć inwestycje. 
Relacja z sesji już w piątek 24 maja o godzinie 20:00