Starosta łukowski Dariusz Szustek wydał decyzję dotyczącą działki znajdującej się pomiędzy rzeką Krzną a ulicą Parkową. O jej zwrot od 2015 roku stara się były właściciel. Starosta zdecydował, że władze miasta powinny oddać część terenu, na którym znajdują się obecnie ogródki działkowe.
Starosta zobowiązuje władze miasta do zwrotu byłemu właścicielowi części nieruchomości, na której znajdują się dziś ogródki działkowe „Promyk” i „Strumyk”. Ponadto miasto musi wypłacić działkowcom odszkodowania w wysokości 325 tys. zł oraz wskazać nowe tereny działkowe.
Burmistrz Łukowa odwołał się od tej decyzji do wojewody lubelskiego. Z decyzją starosty nie zgadza się też były właściciel terenu, pięciu działkowców oraz Zarząd Rodzinnych Ogródków Działkowych w Lublinie.
Przypomnijmy. Sprawa dotyczy terenów, które w latach ’70 zostały przejęte pod budowę parku. Ich były właściciel pod koniec 2015 roku złożył wniosek o zwrot nieruchomości, na której dziś znajdują się m.in. boiska treningowe, niezagospodarowane tereny oraz ogródki działkowe. Pierwszą decyzję w tej sprawie starosta łukowski wydał w listopadzie 2016 roku i odmówił wówczas zwrotu nieruchomości. Od tej decyzji odwołał się były właściciel terenu, a wojewoda lubelski pismem z lutego 2017 roku nakazał ponowne rozpatrzenie tej sprawy. Zlecone ponowne postępowanie w tej sprawie zostało zakończone. Byłemu właścicielowi odmówiono zwrotu tej części gdzie są dziś m.in. Boiska i teren niezagospodarowany, a nakazano zwrócić tę część, gdzie zlokalizowane są działki ogrodnicze.
Wszystkie strony czekają teraz na to, co zrobi w tej sprawie wojewoda lubelski.