W czwartek, 14 marca w Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie odbyły się eliminacje Ogólnopolskiego XIX Konkursu Recytatorskiego Poezji Józefa Czechowicza i poetów doby staropolskiej.
Uczestnicy mieli również możliwość spotkać się z jurorami i podyskutować na temat konkursu. Na zakończenie wzięli udział w wieczorze poezji z mistrzami słowa. W piątek, 15 marca, w rocznicę urodzin poety, odbyło się urodzinowe spotkanie przy pomniku J. Czechowicza na placu Litewskim, a następnie w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” odbył się Finał Ogólnopolskiego XIX Konkursu Recytatorskiego Poezji Józefa Czechowicza i poetów doby staropolskiej, który stanowił Koncert Laureatów tego konkursu.
Komisja postanowiła przyznać wyróżnienia dla recytatorów ŁOK: Julii Semczuk oraz Bartłomieja Niewęgłowskiego. Jury przyznało również Nagrodę Instruktorską Sławomirowi Żyłce, instruktorowi ds. recytacji z ŁOK.
Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk. Organizatorami byli: Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza w Lublinie oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich – Oddział w Lublinie.