Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej niezwykle rzadko przyznaje medale za zasługi dla tej organizacji osobom, które nie są jej członkami. Członkowie łukowskiego koła związku postanowili jednak w ten sposób wyróżnić Katarzynę Kuć z Urzędu Gminy Łuków i Grzegorza Ussa z Nadleśnictwa Łuków.
Zarówno Katarzyna Kuć, jak i Grzegorz Uss zostali uhonorowani za zasługi oraz wieloletnią i owocną współpracę w działaniach na rzecz krzewienia postaw patriotycznych i utrwalania, a także rozpowszechniania etosu Armii Krajowej.
Obydwoje odebrali wyróżnienia, przyznane przez zarząd lubelskiego okręgu związku na wniosek zarządu łukowskiego koła ŚZŻAK, z rąk prezesa tego koła Ryszarda Grafika, któremu towarzyszyli pozostali członkowie zarządu – Bolesław Skwara, Sylwester Muszyński i Robert Wysokiński.
Inspektor do spraw promocji gminy Łuków Katarzyna Kuć otrzymała medal „Za zasługi dla ŚZŻAK” podczas sesji rady gminy w obecności wójta i jego zastępcy, radnych, sołtysów oraz pracowników urzędu i jednostek samorządowych. Dziękując za odznaczenie Katarzyna Kuć przyznała, że współpraca z miejscowym kołem związku jest dla niej wielkim wyróżnieniem i zaszczytem, a przyznany medal traktuje jako zobowiązanie do jeszcze większej pracy na rzecz zachowania pamięci historycznej.
Dzień wcześniej, podczas narady w siedzibie Nadleśnictwa Łuków w Ławkach, medal odebrał nadleśniczy Grzegorz Uss, który podkreślił, że jest to wyróżnienie dla wszystkich pracowników Nadleśnictwa Łuków, traktujących troskę o historię i miejsca pamięci jako swoją powinność, a nie obowiązek.
(fot. P. Przeździak/R. Wysokiński/TPH „Orlik”)