Podczas pierwszej sesji radni przyjęli uchwałę określającą wysokość pensji burmistrza. Wynagrodzenie zasadnicze zostało ustalone na 4300 zł brutto. Do tego dochodzi dodatek funkcyjny- 2100 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat (860 zł) i dodatek specjalny (2048 zł). Łącznie wynagrodzenie miesięczne brutto będzie wynosiło 9 308 zł brutto.
Podczas dyskusji nad tą uchwałą, sekretarz miasta Ryszard Szczygieł informował, że zgodnie z nowymi regulacjami, wynagrodzenie burmistrza może wynosić maksymalnie 10 620 zł brutto. Radni dopytywali, ile zarabiał poprzedni burmistrz. I okazuje się, że zarobki wynosiły 12 297 zł brutto, z czego pensja zasadnicza wynosiła 6000 zł, a dodatek specjalny 2997 zł.