14 listopada w Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym, odbyły się warsztaty historyczne pt. „OKM 1940 Ostaszków – Kalinin – Miednoje”. Warsztaty skierowane były głównie do młodzieży z klas mundurowych, nauczycieli oraz policjantów. Zajęcia poruszały tematykę etosu służby funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP, oraz ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Warsztaty historyczno-patriotyczne „OKM 1940 – Ostaszków, Kalinin, Miednoje” zostały zainicjowane i przygotowane dzięki współpracy Pana Jarosława Olbrychowskiego – Prezesa Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi, Pani Marzeny Kamińskiej – Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym oraz nadkom. Leszka Misiaka Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie.
Jarosław Olbrychowski wnuk Edwarda Olbrychowskiego, ofiary  zbrodni katyńskiej poprowadził niecodzienną lekcję historii. W prezentacji „OKM 1940” przybliżył uczniom trzy miejsca, Ostaszków, Kalinin i Miednoje, związane z tragiczną historią przedwojennych policjantów i z etosem służby funkcjonariuszy PP. Prezes przybliżył historię tragicznych losów policjantów, którzy na przełomie września 1939 roku i maja 1940 roku, byli przetrzymywani w nieludzkich warunkach w największym obozie NKWD w Ostaszkowie. Wspomniał też o Kalininie, gdzie w piwnicach obwodowego zarządu NKWD wykonywano egzekucje strzałem w tył głowy oraz Miednoje,  gdzie w dołach śmierci grzebano zamordowanych funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP.
W warsztatach wzięła udział również podinspektor w stanie spoczynku – Pani Krystyna Sobańska- Stępień reprezentująca Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939, która zaprezentowała ubiór policjantki Policji Państwowej.
Ponadto Jarosław Olbrychowski wskazywał, że pomimo upływu czasu, najwyższe wartości pozostają dla funkcjonariuszy niezmienne. Dlatego też zawód policjanta zawsze powinien być odbierany jako odpowiedzialna, ale jednocześnie zaszczytna służba na rzecz społeczeństwa. Przybliżył również młodzieży sylwetkę Stanisławy Filipiny Demetraki-Paleolog pseudonim „Zofia”, „Łucka”, „Monika”, która od 1925 roku kierowała Policją Kobiecą i zajmowała się jej organizowaniem oraz przodownika Andrzeja Udut – policjanta Policji Państwowej pochodzącego z Lubelszczyzny.
W trakcie warsztatów uczniowie otrzymali pamiątkowe tabliczki OKM 1940, gdzie na przedniej stronie grafiki znajdują się twarze funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP
z II Okręgu Łódzkiego. Natomiast kadeci, którzy wykazali się aktywnością tej żywej lekcji historii otrzymali książki „Widziani oczami pokoleń Rodziny Policyjne II RP” autorstwa prelegenta.
Na zakończenie warsztatów Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi
na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie nadkom. Leszka Misiaka przekazał Certyfikat Ambasadora OKM 1940, stanowiący o propagowaniu etosu Policji Państwowej.

dav

dig

dig

dav

dig

sdr

dav

dav