9 listopada uczniowie i przedszkolaki z Zespołu Szkół w Krynce włączyli się w akcję „Rekord dla Niepodległej” ogłoszoną przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej.
Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły rozwinęli 123-metrową flagę państwową, symbolizującą 123 lata niewoli Polski, i o godz. 11.11 wspólnie odśpiewany został 4-zwrotkowy hymn narodowy.