Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawdzał, czy chorzy prawidłowo korzystają ze zwolnień lekarskich – czy w tym czasie np. nie pracują, co jest niedozwolone. Inspektorat ZUS w Radzyniu Podlaskim, obsługujący m.in. powiat łukowski, zakwestionował z tego powodu 34 zwolnienia.
Jakie były przykładowe nieprawidłowości? Pewien mężczyzna na zwolnieniu konserwował urządzenia na basenie. Kolejny, zamiast się leczyć, organizował i prowadził zajęcia sportowe. Były też przypadki lekarzy, którzy zwolnienie lekarskie w swoim podstawowym miejscu pracy wykorzystali na dorabianie w prywatnych gabinetach.
W ramach drugiego rodzaju kontroli lekarze orzecznicy ZUS badali, czy korzystający ze zwolnień mieszkańcy powiatów obsługiwanych przez radzyński ZUS faktycznie byli niezdolni do pracy w dniu kontroli. W efekcie 18 zwolnień trzeba było skrócić, bo ubezpieczeni mogli już wrócić do pracy.
Warto pamiętać, że takie kontrole prowadzą również samodzielnie pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 osób.
Dodatkowo ZUS ma obowiązek zmniejszać zasiłek, gdy ubezpieczony spóźni się z dostarczeniem zwolnienia lekarskiego do Zakładu lub pracodawcy. Obniża również wysokie świadczenia chorobowe do ustawowego limitu osobom, które pobierają je po ustaniu zatrudnienia.
Skutek finansowy tych wszystkich działań w pierwszym półroczu 2018 roku w Inspektoracie ZUS w Radzyniu Podlaskim wyniósł 231,4 tys. zł. To środki, które zostały w funduszu chorobowym na świadczenia dla osób, którym faktycznie się należą.